Blog

İlk Türk Matbaasının Doğuşu

Avrupa’da şuurlu birsekilde iktibaslarınyapıldıgı devir. Lale Devriolarak adlandırılan 1718-1730 yılları arasındadır.Bu dönemi ilkmalubiyetlerin acısınıduyan bir neslin yasadıgıbir devir olarakdegerlendire biliriz.Mümtaz Turhan bu devri“serbest kültürdegismelerinin” yapıldıgıbi [...]

Devamı...

Matbaacılığın Doğuşu

Tarihte ilk yazı çogaltmaları, silindir biçiminde kalıplar veya damgalararacılıgı ile balmumu ve kil üzerine yapıldı. Ayrıca agaç ve madeni aletlerle oyulmus tuglalardan da faydalanılmıstır. Ninova'da 1842de baslayan kazılarda Kral SARGON' UN, oyulduktan sonra pisirilmis tuglalardan [...]

Devamı...